نویسنده:الکساندر فادیف                          مترجم:رضا شلتوکى

آلکساندر آلکساندرویچ فادیف نویسنده ی بزرگ و نامی شوروی در سال ۱۹۰۱ در شهر «ته ور» در یک خانواده ی روستائی، متولد شد. دوران کودکی را در شرق دور گذراند. پدرش معلم و مادرش پرستار بود و در عین حال در امور کشاورزی دست داشتند. بدین سان آلکساندر از همان اوان کودکی از نزدیک به کار و زندگی دهقانان و کارگران آشنا شد. در جنگ های داخلی همراه پارتیزانها علیه آدمیرال کلچاک و مهاجمین ژاپنی جنگید و با تجارب عملی و گرانبهایی که شخصاً از این نبردها کسب کرد، کتاب حاضر، شکست را پی ریخت. با انتشار این کتاب فادیف، شهرتی جهانی یافت و به نام نویسنده ی پرولتری مشهور گردید. آلکساندر فادیف در ۱۳ مه در ۱۹۵۶ زندگی را بدرود گفت.
شکست یکی از دو اثر ارزنده ی این نویسنده ی پُرارج است که در آن شرح حال گروهی از پارتیزان ها را در نبرد با نیروهای گارد سفید ضد انقلاب کلچاک و ژاپنی ها بیان می کند و نشان می دهد که چگونه این میهن پرستان می رزمند و از میهن و زادگاه خویش دفاع می کنند و در این راه از نثار جان دریغ ندارند.

درخواست کتاب

  • کتاب های صوتی در صورت وجود ارسال می شود و در صورت نبود، فایل پی دی اف ارسال خواهد شد. شما با انتخاب گزینه زیر فقط اولویت رو مشخص میکنید.