شرح و نقدی بر فلسفه اجتماعی و سیاسی هگل

شرح و نقدی بر فلسفه اجتماعی و سیاسی هگل

 

نویسنده:جان پلامناتز                                               مترجم:حسین بشیریه

پلامناتز در شرح و نقد فلسفه اجتماعی و سیاسی هگل بیشتر متأثر از تعابیر جناح چپ مکتب هگل است و به استدلال پدیده‌شناسی ذهن توجه بیشتری دارد.
به نظر او اندیشه هگل درباره آگاهی و پویش‌های ذهن انسان اندیشه‌ای ارزشمند است. یکی از مسائل همیشگی وضع بشری این است که انسان همواره نیاز دارد جایگاه خود را در جهان بیابد و از لحاظ فکری و عاطفی با خود و با جهان به سازش برسد و خرسند شود.

به نظر نویسنده یکی از علائق مهم فلسفه هگل همین پویش ذهن انسان به سوی خرسندی است. از سوی دیگر پلامناتز به نقد دستگاه کلی فلسفه هگل و اندیشه ‌ها و پیش ‌فرض ‌های آن و انسجام منطقی آن‌ها می‌پردازد.
هدف او عرضهٔ دورنمایی کلی نیست بلکه «وارد خانه می‌شود و به تجسس می‌پردازد.»
به‌علاوه هدف نویسنده تنها یافتن هماهنگی یا ناهماهنگی درونی آن فلسفه و یا بهترین و وفادارترین تعبیر آن نیست بلکه می‌کوشد تا اهمیت آن را از لحاظ مسائل همیشگی انسان روشن سازد.

فصل‌های کتاب دو جلدی انسان و جامعه پلامناتز که دو فصل مربوط به هگل آن در جلد دوم ، در اینجا ترجمه شده‌اند ، هر یک به شرح و نقد درونی و منطقی دستگاه فکری جداگانه‌ای می‌پردازند.

درخواست کتاب

  • کتاب های صوتی در صورت وجود ارسال می شود و در صورت نبود، فایل پی دی اف ارسال خواهد شد. شما با انتخاب گزینه زیر فقط اولویت رو مشخص میکنید.

افــلاطــون

افــلاطــون

 

نویسنده:کـارل بـورمـان                                                         مترجم:محمد حسن لطفى

ﺍﻓﻼﻃﻮﻥ ﺩﺭ ﺁﺗﻦ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ۴۲۷ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﻣﯿﻼﺩ ﺩﺭ ﯾﮏ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩٔ ﻣﺘﺸﺨﺺ ﺁﺗﻨﯽ ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷﺪ . ﺍﻭ ﺩﻭ ﺑﺮﺍﺩﺭ ﻭ ﯾﮏ ﺧﻮﺍﻫﺮ ﺗﻨﯽ ﺩﺍﺷﺖ ﻭ ﺩﻭ ﺑﺮﺍﺩﺭ ﻧﺎﺗﻨﯽ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ ﺍﻭﻝ ﺷﻮﻫﺮ ﺩﻭﻡ ﻣﺎﺩﺭﺵ ﺑﻮﺩ ﻭ ﺩﯾﮕﺮﯼ ﺣﺎﺻﻞ ﺍﯾﻦ ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ ﺑﻮﺩ . ﻭﯼ ﺩﺭ ﺑﯿﺴﺖ ﺳﺎﻟﮕﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻣﻌﺎﺭﻑ ﺧﻮﺩ ﺷﺎﮔﺮﺩ ﺳﻘﺮﺍﻁ ﺷﺪ . ﺍﯾﻦ ﻣﺼﺎﺣﺒﺖ ﻭ ﺷﺎﮔﺮﺩﯼ ﺑﻪ ﻣﺪﺕ ﻫﺸﺖ ﺳﺎﻝ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﯾﺎﻓﺖ . ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﻋﺪﺍﻡ ﺳﻘﺮﺍﻁ ﺩﺭ ۳۹۹ پ.م ﺍﻓﻼﻃﻮﻥ ﺁﺗﻦ ﺭﺍ ﺗﺮﮎ ﮐﺮﺩ . ﺍﻭ ﺑﺮﺍﯼ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺳﺎﻝ ﺩﺭ ﺷﻬﺮﻫﺎﯼ ﯾﻮﻧﺎﻥ ﻭ ﮐﺸﻮﺭﻫﺎﯼ ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﮔﺮﺩﺵ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ . ﭘﺲ ﺍﺯ ﺳﻔﺮﯼ ﺑﻪ ﺳﯿﺴﯿﻞ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ۳۸۷ ﻭ ﺩﺭ ﭼﻬﻞ ﺳﺎﻟﮕﯽ ﺑﻪ ﺁﺗﻦ ﺑﺎﺯﮔﺸﺖ ﻣﮑﺘﺒﯽ ﻓﻠﺴﻔﯽ ﺍﯾﺠﺎﺩ ﮐﺮﺩ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﺎﻡ ﺁﮐﺎﺩﻣﯽ ﻣﺸﻬﻮﺭ ﺍﺳﺖ ﺗﻌﻠﯿﻤﺎﺕ ﻭﯼ ﺩﺭ ﺁﻥﺟﺎ ﺑﺮ ﺍﺛﺮ ﺩﻭ ﺑﺎﺭ ﺳﻔﺮﯼ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ۳۶۶ ﻭ ۳۶۱ ﺑﻪ ﺳﯿﺴﯿﻞ ﺩﺍﺷﺖ ﺑﻪ ﺗﻌﻮﯾﻖ ﺍﻓﺘﺎﺩ . ﺍﻓﻼﻃﻮﻥ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ۳۴۷ ﺩﺭﮔﺬﺷﺖ ﻭ ﺭﻫﺒﺮﯼ ﺁﮐﺎﺩﻣﯽ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﻫﺮﺯﺍﺩﻩ ﺧﻮﺩ ﮐﻪ ﺷﺎﮔﺮﺩﺵ ﻧﯿﺰ ﺑﻮﺩ ، ﻭﺍﮔﺬﺍﺷﺖ .

فلسفه را باید از افلاطون آغاز کرد زیرا به قول کارل یاسپرس فیلسوف آلمانی :
( افلاطون بنیانگذار آن چیزی است که برای نخستین بار از زمان او فلسفه به معنی راستین کلمه نامیده شده است ) و سخن وایتهد فیلسوف انگلیسی که گفته است : هر فلسفه ای که پس از افلاطون پیدا شده حاشیه ای است بر فلسفه افلاطون، سخن با معنایی است. شیرینی و شادابی و افسون گفتگوهای او حتی خواننده مبتدی را چنان مجذوب می کند که رساله ای را که خواندن آغاز کرده است تا پایان نبرد از دست نمی کند از این رو متفکران باختر زمینی افلاطون را تازه کشف کرده اند یعنی تقریبا از دویست سال پیش پژوهندگان فلسفه هر روز کتابی تازه به منظور روشن ساختن نکته ای از نکات فلسفه ی او به مشتاقان فلسفه عرضه میکنند.
نویسنده کتاب زیر بورمان استاد فلسفه در دانشگاه کلن آلمان است و این کتاب در آنجا تدریس میشود. نویسنده کوشیده است خواننده را با سه موضوع از موضوعات اصلی فلسفه افلاطون یعنی ایده و نظریه روح و نظریه ی فضیلت آشنا سازد.

درخواست کتاب

  • کتاب های صوتی در صورت وجود ارسال می شود و در صورت نبود، فایل پی دی اف ارسال خواهد شد. شما با انتخاب گزینه زیر فقط اولویت رو مشخص میکنید.

ذهن مغز و علم

ذهن مغز و علم

 

نویسنده:جان ار سرل                           مترجم:امیر دیوانی

کتاب ذهن, مغز و علم [Minds, Brains and Science=] نوشته فیلسوف زبان و ذهن معاصر, جان راجرز سرل, روایت مکتوب شش سخنرانى ایشان در سال ۱۹۸۴ است که محتواى شش فصل این کتاب را تشکیل مى دهند. مهمترین موضوع این مجموعه ارتباط میان آدمیان با بخش هاى دیگر جهان است, خصوصاً این سؤال مورد توجه است که چگونه مى توان میان این تصور پر سابقه که خود را موجودى ذهنى مى دانیم و این تصور که جهان سیستمى کاملاً فیزیکى یا مجموعه اى از سیستم هاى فیزیکى متعامل است, آشتى داد؟ شش فصل یاد شده در اطراف این موضوع اند.
#فصل_اول با عنوان (مسئله ذهن و بدن) در صدد است تا راه حلى درباره مسئله ذهن و بدن ارائه دهد که هم با دانسته هاى ما درباره فیزیولوژى اعصاب و هم با تصور معمولى ما از طبیعت یا سرشت حالت هاى ذهنى مثل درد, باور, میل و مانند آن سازگار باشد. نویسنده خود را در این تحقیق کامیاب مى داند.
#فصل_دوم, با عنوان (آیا کامپیوتر مى تواند فکر کند؟) به شرح دیدگاه غالب در فلسفه, روان شناسى و هوش مصنوعى مى پردازد که بر مشابهت هاى میان عمل کرد مغز آدمى و عمل کرد کامپیوتر رقمى تأکید دارد و حتى در افراطى ترین روایت, مغز را تنها یک کامپیوتر رقمى و ذهن را تنها یک برنامه کامپیوترى مى داند. نویسنده با ارائه یک آزمون فکرى خاص, اتاق چینى, مدلل مى سازد که یک کامپیوتر رقمى نمى تواند چیزى بیش از صرف نمادهاى صورى داشته باشد, زیرا عمل کامپیوتر برحسب توانایى آن در اجراى برنامه ها تعریف مى شود و برنامه هاى کامپیوترى کاملا با ساختار صورى یا دستور زبانى تعریف مى شوند; در حالى که ذهن محتویات معناشناختى دارد, زیرا افکار, باورها و میل هاى ما درباره چیزى هستند یا به چیزى اشاره مى کنند یا درباره وضع و حال امور جهان هستند. بدین ترتیب, هیچ برنامه کامپیوترى فى حد نفسه کافى نیست در این که سیستمى را داراى ذهن کند.
#فصل_سوم به توضیح خلأى مى پردازد که میان تبیین هاى عرفى از رفتار آدمیان در قالب واژه هاى مربوط به ذهن, و تبیین فیزیولوژى اعصاب شناختى از رفتار, در قالب فرایندهاى مغزى, وجود دارد. مى توان این خلأ را به طور ساده به خلأ میان مغز و ذهن تعبیر کرد. پاره اى از بزرگترین تلاش هاى عقلانى قرن بیستم کوشش هایى براى پر کردن این خلأ بوده است و به نظر نویسنده تاکنون این تلاش ها بدون استثنا ناکام بوده اند.
#فصل_چهارم به تبیین ساختار عمل آدمى مى پردازد. در رسیدن به این مقصود, مؤلفه ذهنى عمل توضیح داده شده و ارتباط آن با مؤلفه فیزیکى مورد تحقیق قرار مى گیرد; ارتباط ساختار عمل با تبیین عمل شرح داده مى شود تا زمینه ساز بحث از ماهیت علوم اجتماعى و امکان آزادى اراده فراهم گردد.
#فصل_پنجم به فرق میان رفتار انسانى با پدیده هایى که در علوم طبیعى مطالعه مى شوند, اختصاص دارد. سؤال اصلى این فصل این است که چرا به همان معنا که در علوم طبیعى قانون داریم در علوم اجتماعى قانون نداریم. به نظر نویسنده, ویژگى محورى پدیده هاى اجتماعى و روان شناختى این است که تصور ما از آن ها خود یک جزء سازنده آن پدیده است و چیزى مشابه این مطلب در علوم زیستى و فیزیکى وجود ندارد. پى آمد این ویژگى این است که هرگونه ارتباط نظام مند میان ویژگى هاى فیزیکى و ویژگى هاى اجتماعى و ذهنى پدیده ها را منتفى مى کند.
#فصل_ششم به مسئله آزادى اراده مى پردازد که سابقه دوهزار ساله دارد. نویسنده ادعاى فیلسوفان تجربى مسلک در حل این مسئله را نمى پذیرد و راه حل معاصر را کافى ندانسته و در ادامه تبیین مى کند که چرا این مسئله احتمالاً حل نشده باقى خواهد ماند.

درخواست کتاب

  • کتاب های صوتی در صورت وجود ارسال می شود و در صورت نبود، فایل پی دی اف ارسال خواهد شد. شما با انتخاب گزینه زیر فقط اولویت رو مشخص میکنید.

صد و یک مسئله ى فلسفی

صد و یک مسئله ى فلسفی

 

نویسنده: مارتین کوهن                                 مترجم:امير غلامى

نویسنده کتاب ۱۰۱ مسئله‌ فلسفی مارتین کوهن نویسنده و تحلیگر بریتانیایی در مباحث فلسفی به ویژه فلسفه علم و فلسفه سیاسی است. وی تحصیلات خود را در رشته فلسفه و علوم اجتماعی در دانشگاه ساسکس تحصیل کرده و مدرک دکترای خود را در فلسفه آموزش از دانشگاه اکستر اخذ کرده‌است. وی پس از مدتی کارهای تحقیقاتی در دانشگاه‌های انگلستان و استرالیا به فرانسه رفته و بر روی نویسندگی متمرکز شد. اولین اثر او با عنوان «۱۰۱ مسئله فلسفی» به چندین زبان دنیا ترجمه شد. وی در آثار خود مسایل اجتماعی و روان‌شناختی را در تئوری فلسفی دخالت می‌دهد و از به‌کارگیری اصطلاحات تخصصی پرهیز کرده و حتی آن‌ها را به تمسخر می‌گیرد. کوهن به جای آن سناریوهایی عینی و ساده را برای توضیح مباحث فلسفی به تصویر می‌کشد.

درخواست کتاب

  • کتاب های صوتی در صورت وجود ارسال می شود و در صورت نبود، فایل پی دی اف ارسال خواهد شد. شما با انتخاب گزینه زیر فقط اولویت رو مشخص میکنید.

دوز خرفات

دوز خرفات

نویسنده:سروش پاکزاد

دوزخرفات کتابی‌ست طنز به قلم سروش پاکزاد. ناشر کتاب انتشارات «اچ اند اس مدیا» می‌باشد که دوزخرفات را به عنوان یکی از پرفروش ترین کتاب های سال ۱۳۹۴ خویش معرفی کرد. بیشتر نوشته‌های دوزخرفات به ارائه و نقد تصویری بشری از عالم خدایان و فرشتگان و شیاطین می‌پردازد، به همین دلیل امور جاری و روزمره در برزخ، بهشت، دوزخ، و ملکوت مرکز کانونی داستان های کتاب است. نشریه ایتالیایی «ایل لیبرایو» در مقاله‌ای به نام «وضعیت طنز دینی در ایران چگونه است؟» به کتاب دوزخرفات پرداخته و موفقیت آن را در ارایه طنز خلاقی اما به دور از خشونت کلامی و توهین ستوده است.

توضیحاتی در مورد کتاب از نگاه دیگران⚪️ ابراهیم نبوی در مقدمه‌ای که بر این کتاب نوشته‌است طنز دوزخرفات را از بهترین طنزهایی می‌داند که در طول زندگی‌اش خوانده و این کتاب را چنین توصیف می‌کند: «نویسنده هم با پیامبران شوخی می‌کند و هم با فرشتگان الهی، گاهی به نیچه سر می‌زند و گاهی به حلاج و گاهی به مولانا و شبلی و معلوم است که هم مرض عرفان داشته و هم مرض فلسفه و هم دین را خوانده، از همین رو خواندن کتاب دوزخرفات سروش پاکزاد را به خوانندگان طنزدوست و طنز فهم توصیه می‌کنم. نمیرید و بعداً بگوئید کاش دوزخرفات را خوانده بودم، قضیه شوخی نیست». او در جایی دیگر ضمن نام بردن از کتاب دوزخرفات هم ردیف با کتابهای مطرح طنز ایرانی، گفته‌است: «تحلیل آثار طنز نشان می‌دهد که بسیاری از آثار مهم طنز پارسی در دوران معاصر، در شرایطی تولید شدند که آزادی وجود نداشت، چرا که طنزنویس در این شرایط همواره مجبور بود برای نهان کردن مقصودش به صنایع ادبی، ابهام، ایهام، شخصیت پردازی، فضاسازی و تمثیل و مثل پناه ببرد. نبوی، سروش پاکزاد را «یک استعداد کم نظیر در طنزنویسی» می‌داند و دوزخرفات راکتابی معرفی می‌کند «که پر است از شوخی‌های بکر با هستی و آفرینش و دوزخ و بهشت و انسان و خدا، حوزه‌ای که ما از شوخی‌های ملیح و ظریف در آن بی بهره اگر نگویم کم بهره ایم»

درخواست کتاب

پژوهشهای فلسفی

پژوهشهای فلسفی

 

 

نویسنده :لودویگ ویتگنشتاین                             مترجم:فریدون فاطمی

پژوهش‌های فلسفی بی‌تردید یکی از مهم‌ترین، تاثیرگذارترین و بحث‌انگیزترین آثار فلسفی قرن بیستم بوده است. این کتاب، که حاصل تعمق‌های فلسفی باریک‌بینانه‌ی ویتگنشتاین، فیلسوف اتریشی در دوره ۴۵-۱۹۲۹ بود و در ۱۹۵۳، دو سال پس از مرگ او انتشار یافت، بسیاری از مفاهیم و دیدگاه‌های تثبیت شده فلسفی و حتی دیدگاه‌های پیشین خود او (مطرح شده در رساله منطقی-فلسفی) را زیر سوال برد و آماج نقد و تحلیل ساخت. او در پژوهش‌ها به مسایل مهمی چون مفهوم معنا، فهم، گزاره، منطق، حالت‌های آگاهی و بسیاری عنوان‌های دیگر، با نگاهی متفاوت و دگراندیشانه نگریست و بر شیوه نگرش زمانه ما به فلسفه تاثیری تحول‌آفرین نهاد.
محتوای کتاب:
پژوهش‌های فلسفی ویتگنشتاین دربارۀ دو موضوع اصلی است: فلسفۀ زبان و روان‌شناسی فلسفی. پژوهش‌های فلسفی، زبان ویتگنشتاین است. زبانی که به گونه‌ای فنی به کار گرفته نشده است و به زبان روزمره، زبان زندگی نزدیک است. تصویری است که ویتگنشتاین را دربند کرده است. اما نوشتار، گزاره‌ها از آن حیث که تصویر نویسنده است، تصویر کسی که در جهان نمی‌گنجد. پس به دقت نمی‌توان گفت که این تصویر، تصویر جهان است، بلکه آن تصویر فوق جهان و ماورای آن است. نویسنده‌ای که نمی‌توان او را در هیچ چارچوبی قرار داد، تصویری از خود به جا گذاشته است که به هیچ تصویر دیگری شبیه نیست. تصویری مفهومی و معنوی است که سخت از آنچه تصویری را واحد و واضح می‌کند، تن می‌زند. تصویری که تا اندازه‌ای خودش افتاده است.
پژوهش‌ها محصول دوران پختگی اوست. او در ایام کمال ذهنی نه فقط از مطالب تراکتاتوس انتقاد می‌کند، بلکه سبک نگارش آن را نیز به نوعی در پژوهش‌ها به سخره می‌گیرد. در ابتدا حتی به نظر می‌رسد که نویسنده در این کتاب تلاش خودش یا لااقل ما را دست انداخته است. اما با این حال جدیت و خلوص و وفور افکار بدیع او که از خلال اغلب سطور به چشم می‌خورد، نفی این پندار می‌کند.

درخواست کتاب

  • کتاب های صوتی در صورت وجود ارسال می شود و در صورت نبود، فایل پی دی اف ارسال خواهد شد. شما با انتخاب گزینه زیر فقط اولویت رو مشخص میکنید.

تاریخچه کشمکش عقل و دین

تاریخچه کشمکش عقل و دین

 

 

نویسنده : توفیق التویل مترجم:علی فتحی لقمان

فصل اول: (آزاد ی عقیده و دشمنان آن-آزادی عقیده و قلمرو آن:
آزادی تفکر و عقیده هنگامی مفهوم پیدا می کند که عقل بشر ، به معنای تمام از سیطره ی هر قدرتی که از خارج بر آن اعمال می شود ، آزاد باشد و به یاری منطق خود تا جای ممکن پیش رفته ، دستاوردهای خود را بدون هراس از تعارض مخالفان ترویج کند و بتواند عقاید و نظریات خود را حتي اگر مخالف با آداب و رسوم و آموزه های دینی و ملزومات آن باشند بدون اینکه کسی قصد سرکوب آنها را داشته باشد منتشر کند .
نظریه ی آزادی عقیده ، عقل را به مخالفت با هر عادت و مألوفی محق می داند و نقد هر چیزی ، حتي مقدسات دینی را ، تا جای ممکن و به هر صورتی مجاز می دارد . هر دیندار با انصافی باید این را بپذیرد ، مگر نه این است که طرفداران دین ، در تبلیغ و ترویج عقاید دینی ، خود را به هیچ حدو مرزی محدود نمی کنند . وبرای مبارزه با الحاد به هر وسیله ای که توانسته اند متوسل شده اند .
برخی از صاحب نظران و محققان براین عقیده اند که ریشه مخالفت با آزادی تفکر و اندیشه ، به دو چیز بر می گردد :

۱_ سرشت عقل بشری ۲ ـ سرشت اعتقادات دینی:
از این گذشته تندروی و افراط طرفداران آزادی عقیده و محترم نشمردن عواطف و احساسات مردم نیز از طریق عدم رضایتی که در نزد مردم ایجاد میکند ، دراقدام به مخالفت و سرکوبی آزادی عقیده بی تأثیر نبوده است .

۱_ سرشت عقل بشری : عقل بشری بطور ذاتی متمایل به آزادی بی حدو حصر است . به عبارت دیگر عقل بشری خود را مجاز به داشتن هرعقیده ای می داند . و انسان صاحب عقل می کوشد تا نظریات و عقاید خود را منتشر هم بکند . و در این راه اگر مانعی ظاهر شود عقل بشر تصمیم به مقابله می گیرد و ممکن است جان خود را هم در راه دفاع از عقیده خود از دست بدهد . اما اگرچه عقل به اقتضای سرشت طبیعی خود خواهان آزادی نام و بیان عقاید خود و انتشار آنها درمیان سایرین است ، لیکن تنبل و تن آسان نیز هست و تاجایی که ممکن است کمتر تلاش می کند . و این تمایل به تنبلی است که برای برخی از انسانها این عقیده را بهم زده است که خوشبختی و سعادت هرملتی به دلبستگی آن ملت نسبت به آداب و رسوم خود و میزان همت آنها در جهت حفظ آن رسوم بستگی دارد و بدین ترتیب باید دربرابر هر عاملی که با آداب و رسوم رایج موافق نیست مقاومت نمود . یک چنین پنداری تا قرنهای متمادی بر اذهان مردم چیره بوده است . بدین ترتیب بشر جاهل و نادان ، از آن جهت که تمایل بیشتری به حفظ عقاید پیشین خود دارد تا آزادی تفکر ، به فراخور اندوخته های قبلی خود رفتار کرده و خود را ملزم به پایبندی به آداب و رسوم می داند . یک چنین انسانی در برابر کسانی که عزم مخالفت با عقاید او را دارند به مبارزه بر می خیزد . بدین ترتیب کسی که سرمنشأ جهان را خداوند یا نیروهای پنهانی می داند . اگر فرد نادانی باشد . برایش بسیار گران می آید که آن را به صورت عقلانی تبیین کند . علاوه بر این در یک چنین شرایطی ، روحانیونی وجود دارند که تفسیر و تعبیر این پدیده ها را به عنوان آیات و نشانه های خداوندی حق انحصاری خود می دانند و از این رو تعبیرها و تفسیرها ی نوین براساس عقل را نمی پذیرند . علاوه بر این ، نظریه هایی از این دست که برای پدیده های طبیعی ، علل طبیعی و دلایل عقلانی معرفی می کنند . مقام و قدرت روحانیون را تهدید می کند و از میزان نفوذ آنها در میان مردم می کاهد . در یک چنین اجتماعی ، مخالفت با نفوذ نظریات عقلی جدید اجتناب ناپذیر است .
۲_سرشت اعتقاد دینی
گفتیم که نادانی بشر برشدت انجماد و سکون عقل او می افزاید . علاوه بر جهالت عامل دیگری نیز موجب تقویت این خصوصیات می شود و آن ملزومات عقیده ی دینی است . کسانی که درتاریخ کشمکش بین دین و فلسفه تحقیق کرده اند ، دو علت برای این کشمکش معرفی نموده اند .

درخواست کتاب

  • کتاب های صوتی در صورت وجود ارسال می شود و در صورت نبود، فایل پی دی اف ارسال خواهد شد. شما با انتخاب گزینه زیر فقط اولویت رو مشخص میکنید.

سیر آفاق

سیر آفاق

نویسنده : نیکوس کازاتزاکیس                             مترجم:محمد دهقانی
نیکوس کازانتزاکیس نویسنده، شاعر، خبرنگار، مترجم و جهانگرد یونانی در تاریخ ۱۸ فوریه (۱۸۸۳ میلادی) در شهر هراکلیون در کرت زاده شد و در ۲۶ اکتبر (۱۹۵۷) در فرایبورگ آلمان درگذشت. او نویسنده‌ای است که دغدغه جامعه بشری را داشته و عمیقأ به تحلیل آنها پرداخته‌است.
نیکوس کازانتزاکیس ناظر جنگ‌های داخلی اسپانیا بود و به چین و ژاپن، مصر و بیت‌المقدس، ایتالیا وانگلستان، اتریش و قبرس و فرانسه مسافرت کرد. آثارش به اکثر زبان‌ها ترجمه شده‌است. ادیسه که دنباله شاهکار هومر است از سی و سه هزار و سیصد و سی و سه بیت هفده‌سیلابی ترکیب شده و سرودن آن به مدت ده‌سال طول کشیده‌است. کتاب کوچک و صدصفحه‌ای «سیر و سلوک» که در سال ۱۹۲۳ منتشر شد، اساس تفکرات فلسفی نویسنده‌است، آنچنان که سی و دو سال بعد کازانتزاکیس می‌نویسد: کتاب سیر و سلوک مانند دانه‌ای بود که رویِش دیگر آثارم را باعث شد و پس از آن هرچه نوشتم تفسیر و تصویری از آن بود. نیکوس کازانتزاکیس به تناوب تحت تأثیر جریانات مختلف و زمان‌های متفاوت قرار گرفت که می‌توان از مسیحیت، بودیسم، فلسفه فریدریش نیچه، هانری برگسن، هنری جیمس، آرتور شوپنهاور نام برد. وی به مارکسیسم – لنینیسم گرایش داشت ولی هیچگاه عضویت هیچ حزب کمونیستی را نپذیرفت. زوربای یونانی که فیلمی نیز به همین نام از روی آن ساخته شد، عنوان یکی دیگر از آثار جهانی او است. نیکوس کازانتزاکیس پس از اتمام دبیرستان به مدت چهارسال در دانشگاه آتن به تحصیل پرداخت و در سال ۱۹۰۶ میلادی به کسب درجه دکترا در رشته علوم قضائی موفق شد. در سال‌های ۱۹۰۷ – ۱۹۰۹ میلادی در فرانسه به تحصیل علوم سیاسی پرداخت و در جلسات درس برگسن باعلاقه‌مندی شرکت جست. در جنگ بالکان وارد ارتش یونان شد و علیه دشمن مبارزه کرد و پس از جنگ، شغل مدیریت کل را در وزارت اموراجتماعی پذیرفت و چندی نیز نماینده سازمان یونسکو در پاریس بود. در سال ۱۹۴۷ میلادی یونان را به مقصد آنتیب ترک کرد تا به فعالیت‌های ادبی خود ادامه دهد.

درخواست کتاب

  • کتاب های صوتی در صورت وجود ارسال می شود و در صورت نبود، فایل پی دی اف ارسال خواهد شد. شما با انتخاب گزینه زیر فقط اولویت رو مشخص میکنید.

مبانی فلسفه هنر

مبانی فلسفه هنر

نویسنده: آن شپرد                مترجم:علی رامین

چه چیز تابلوی ونوس بوتیچلی را زیبا می سازد؟ آیا می توانیم در بحث درباره ی آثار هنری از معنی و صدق سخن گوییم؟ آیا آگاهی از قصد هنرمند یا پدید آورنده برای درک یک اثر هنری لازم است یا هر اثر هنری، پس از آفریده شدن از آفریدگار خود مستقل می شود و بر پای خود می ایستد؟ هنگامی که یک اثر هنری را نقد می کند چه نوع داوری انجام می دهیم؟ آیا تفسیر ها و ارزیابی های نقادانه قابل توجیح و برهان پذیرند؟ آیا در نقد آثار هنری، مسائل اخلاقی و اجتماعی نیز بایسته ی توجهند؟ خانم آن شپرد، که از استادان طراز نخست رشته ی فلسفه ی هنر است، در این کتاب اساسی ترین و در عین حال پیچیده ترین مسائل مربوط به این رشته را طرح می کند و ژرف نگرانه به تجزیه و تحلیل مطالب مورد بحث می پردازد. نظریه های گوناگون را درباره ی ویژگی های مشترک هنر ها تشریح می کند و آراء و اندیشه های فیلسوفان بزرگ را که به تعبیر و تأویل آثار هنری روی کرده اند، با بیانی روشن به بحث و نقادی می کشد. از جمله موضوعات بسیار نکته آموز این کتاب تجزیه و تحلیل داوری های هنر شناختی است که هنگام رویارویی با هر اثر هنری مانند یک تابلوی نقاشی، یک بنای تاریخی، یک قطعه ی موسیقی یا یک اثر ادبی به عمل می آوریم.

درخواست کتاب

  • کتاب های صوتی در صورت وجود ارسال می شود و در صورت نبود، فایل پی دی اف ارسال خواهد شد. شما با انتخاب گزینه زیر فقط اولویت رو مشخص میکنید.

در باب حکمت زندگی

در باب حکمت زندگی

نویسنده : آرتور شوپنهاور

آرتور شوپنهاور‏ (۱۷۸۸–۱۸۶۰میلادی) فیلسوف آلمانی، یکی از بزرگترین فلاسفهٔ اروپا و فیلسوف پرنفوذ تاریخ در حوزه اخلاق، هنر، ادبیات معاصر و روانشناسی جدید است.
شوپنهاور در اين دفتر، كوشيده است تا از فلسفه‌ای سخن براند كه محرک حركت زندگی به سوی سعادت است.
شوپنهاور گفتار را با آن‌چه هستيم، آن‌چه داريم و آن‌چه می‌نماييم آغاز می‌كند و بر پايه اين سه اصل مباحث خود را پيش می‌برد و وارد نكات مهم می‌شود.
آرتور شوپنهاور فیلسوف بزرگ آلمانی، این کتاب را در دوران کهنسالی و در اواخر عمر نوشته است که شامل شش فصل می باشد.
وی در این کتاب درباره‌ی زندگی و مسائل عمیق مربوط به آن از جمله قناعت، جایگاه و ارزش ما در نظر دیگران آبرو و دارایی ما سخن می گوید و سخن زرّینش را با استفاده از جواهر سخنان بزرگان از جمله سعدی قیمتی تر می‌کند.

درخواست کتاب

  • کتاب های صوتی در صورت وجود ارسال می شود و در صورت نبود، فایل پی دی اف ارسال خواهد شد. شما با انتخاب گزینه زیر فقط اولویت رو مشخص میکنید.