نویسنده:امیل بنونیست                                مترجم: بهمن_سرکاراتى

كتاب نایاب ” دين ايرانی بر پايه متن‌های معتبر يونانی ” اثر ارزشمند و بسيار گرانسنگ “اميل بنونيست” می‌باشد. ترجمه فوق‌العاده اين اثر از استاد “بهمن سركاراتی” است.

كتاب دين ايرانی بر پايه متن‌های معتبر يونانی بررسی اديان ايران باستان، اعم از زرتشتی، مهرپرستی و ديگر عناصر مزداپرستی، بنابر اطلاعات به دست آمده از مورخان قديم يونانی يعنی هرودوت، استرابو، پلوتارك و تئوپمپوس می‌باشد.

آیین زروانی، كیش مانوی، آیین مزدك، و مهرپرستی. در بخشی از كتاب، نگارنده ضمن تبیین اصول اعتقادات و باورهای ایرانیان پیش از زردشت، تصریح می‌كند: “۱- ایرانیان باستان، ایزدان و خدایان متعددی را می‌پرستیدند كه برخی از آن‌ها تجسم نیروهای طبیعت و برخی دیگر تجسم و تظاهر بنیادهای مجرد اخلاقی بودند. ۲- معتقد به نیرویی خاص بودند كه آن را اش (راستی) می‌نامیدند و نظم و سامان مشهود در گیتی را از آن می‌دانستند. ۳- حیوانات را قربانی می‌كردند. ۴- پرستشگاه نداشتند و مراسم قربانی و نیایش را بر فراز بلندی‌ها به جای می‌آوردند. ۵- شادی جایگاه ویژه‌ای در زندگی آنان داشت. ۶- ایرانیان باستان همانند هندیان باستان، گیاهی موسوم به هوم را گرامی و قابل ستایش می‌پنداشتند و آن را كوبیده، از آمیختن عصاره‌ی آن با شیر، شربتی سكرآور و شادی‌بخش می‌ساختند.

درخواست کتاب

  • کتاب های صوتی در صورت وجود ارسال می شود و در صورت نبود، فایل پی دی اف ارسال خواهد شد. شما با انتخاب گزینه زیر فقط اولویت رو مشخص میکنید.