اگر خورشید بمیرد

اگر خورشید بمیرد

 

نویسنده:اوريانا فالاچی

انسان ممکن است با یک نفر بیست سال زندگی کند و آن شخص برایش یک غریبه باشد ،میتواند با یک نفر بیست دقیقه وقت بگذراند و تا آخر عمر فراموشش نکند.

درخواست کتاب

  • کتاب های صوتی در صورت وجود ارسال می شود و در صورت نبود، فایل پی دی اف ارسال خواهد شد. شما با انتخاب گزینه زیر فقط اولویت رو مشخص میکنید.