نویسنده:فرهنگ مهر

 

كتاب حاضر مشتمل است بر ترجمه‌ی سه مقاله در معرفی دیانت زرتشتی كه به قلم سه تن از محققان ادیان و زبان‌های كهن ایرانی نوشته شده است: “دیانت زرتشتی” از پروفسور كای بار (ایران‌شناس نامدار دانماركی و متخصص در زبان‌ها و لهجه‌های هند و اروپایی)، “اصول عقاید و اعتقادات دیانت زرتشتی” از پروفسور ج . پ . آسموسن (استاد كرسی مطالعات ایرانی دانشگاه كپنهاك) و “دیانت زرتشتی در دوران متاخر” از دكتر مزی بویس (استاد فقید مدرسه‌ی مطالعات آسیایی و آفریقایی دانشگاه لندن كه تخصص وی نیز زبان‌های میانه‌ی ایرانی و صورت متاخر دیانت زرتشتی‌ است). پروفسور بار در سرتاسر مقاله‌ی خویش تنها به آن‌چه از متون اوستا و مطالعات گاتها حاصل آمده استناد می‌جوید و كاری به صورت كنونی دیانت زرتشتی ندارد. وی مقاله‌ی خویش را با مطالعه‌ی نخستین ساكنان ایران و نخستین زبان‌های ایرانی آغاز می‌كند. در این مقاله نخست از قبایل غربی و شمالی ایران قدیم، زبان، آداب، سلسله‌های پادشاهی، محیط زندگی، و اعتقادات مذهبی آنان سخن رفته و سپس سرگذشت قبایل شرقی ایران، اصل و منشاء آنان و پیوندهای نژادی و مذهبی ایشان بر اساس مدارك تاریخی بررسی می‌شود. مقاله‌ی دوم كه نظری اجمالی به اصول و اعتقادات زرتشتیان است، با گفت‌وگویی درباره‌ی وجود زرتشت و شخصیت و مقام وی آغاز می‌گردد و پس از اثبات حقیقت تاریخی زرتشت و ذكر نام‌ دودمان و خاندان او به اهورامزدا و صفات و خصائلی كه زرتشت به وی منسوب داشته اشاره می‌كند. با مطالعه‌ی مقاله‌ی سوم می‌توان به صورت و تشریفات و تعالیم كنونی دیانت زرتشتی پی برد. در این مقاله تاریخچه و اعتقادات موجود در این دیانت پس از غلبه‌ی اسلام بررسی می‌گردد.

درخواست کتاب

  • کتاب های صوتی در صورت وجود ارسال می شود و در صورت نبود، فایل پی دی اف ارسال خواهد شد. شما با انتخاب گزینه زیر فقط اولویت رو مشخص میکنید.